Terms of service

INFORMACJE OGÓLNE
Ta strona internetowa jest obsługiwana przez SilikonForms. W całej witrynie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do SilikonForms. SilikonForms oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem, że zgadzasz się ze wszystkimi warunkami, zasadami i powiadomieniami określonymi tutaj.

Odwiedzając naszą stronę internetową i/lub kupując coś od nas, uczestniczysz w naszej "usłudze" i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków ("Warunki korzystania z usługi", "warunki"), w tym dodatkowych warunków i zasad wymienionych w niniejszym dokumencie i / lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki korzystania z usługi mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i / lub autorami treści.

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki korzystania z usługi przed wejściem na naszą stronę internetową lub skorzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków korzystania z usługi. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, ich akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do bieżącego sklepu również podlegają Warunkom świadczenia usług. Możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany przez Shopify Inc. Zapewniają nam internetową platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi.

SEKCJA 1-WARUNKI
Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki korzystania z usługi, potwierdzasz, że osiągnąłeś pełnoletność w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że osiągnąłeś pełnoletność w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na zezwolenie którejkolwiek z Twoich nieletnich osób pozostających na utrzymaniu na korzystanie z tej witryny.
Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani nie możesz naruszać żadnych przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji podczas korzystania z usługi (w tym między innymi praw autorskich).
Nie wolno przekazywać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z warunków spowoduje natychmiastowe zaprzestanie świadczenia usług.

SEKCJA 2-WARUNKI OGÓLNE
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy usługi komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.
Użytkownik rozumie, że jego zawartość (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) może być przesyłana w postaci niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisję w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu spełnienia i dostosowania do wymagań technicznych podłączanych sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieć.
Zgadzasz się nie powielać, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części usługi, korzystania z usługi lub dostępu do usługi lub jakichkolwiek nieuczciwych działań.takt na stronie internetowej, za pośrednictwem której usługa jest świadczona, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.
Nagłówki użyte w niniejszej Umowie są zawarte wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3-DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności, Jeśli informacje zawarte na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych informacji i nie powinny być wykorzystywane ani wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Polegasz na materiałach z tej witryny na własne ryzyko.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, koniecznie, nie są aktualne i są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji żadnych informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za śledzenie zmian w naszej witrynie.

SEKCJA 4-ZMIANY W USŁUGACH I CENACH
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zakończenia usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usługi.

Sekcja 5-Produkty lub usługi (jeśli dotyczy)
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczoną ilość i podlegają zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą polityką zwrotów:
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru monitora komputera będzie dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług jakiejkolwiek osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa indywidualnie dla każdego przypadku. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta jakiegokolwiek produktu lub usługi dokonana na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub otrzymanych przez Ciebie będzie zgodna z Twoimi oczekiwaniami lub że wszelkie błędy w serwisie zostaną naprawione.

SEKCJA 6-DOKŁADNOŚĆ FAKTUROWANIA I INFORMACJI
O koncie zastrzegamy sobie prawo do odmowy zamówienia, które złożysz u nas. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, ograniczyć lub anulować ilość zakupioną na osobę, na rodzinę lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia, które używają tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku, gdy dokonamy zmian lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym podczas składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które naszym zdaniem są składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się na dostarczanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na terminową aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat wygaśnięcia, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

SEKCJA 7-DODATKOWE NARZĘDZIA
Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi innych firm, których nie monitorujemy, nie monitorujemy ani nie wprowadzamy.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "w stanie, w jakim są" i "w miarę dostępności" bez żadnych gwarancji, oświadczeń LUB WARUNKÓW jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiejkolwiek zgody. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub w związku z korzystaniem przez użytkownika z dodatkowych narzędzi innych firm.
Korzystanie z dodatkowych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik musi upewnić się, że zna i akceptuje warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.
Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i / lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym wydawanie nowych narzędzi i zasobów). Takie Nowe funkcje i / lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom świadczenia usług.

SEKCJA 8-LINKI STRON TRZECICH
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej usługi mogą zawierać treści osób trzecich.
Linki stron trzecich w tej witrynie mogą kierować cię do witryn stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za weryfikację lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za jakiekolwiek inne materiały, Produkty lub usługi osób trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonanych w związku z witrynami stron trzecich. Przeczytaj uważnie zasady i praktyki stron trzecich i upewnij się, że je rozumiesz przed dokonaniem jakichkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów osób trzecich należy kierować do osób trzecich.

SEKCJA 9-KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE MATERIAŁY
Jeśli na naszą prośbę przesyłasz określone konkretne materiały (takie jak prace konkursowe) lub bez naszej prośby, przesyłasz kreatywne pomysły, sugestie, Sugestie, plany lub inne materiały, czy to online, e-mailem, pocztą lub w inny sposób (łącznie "komentarze"), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie: bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przesyłasz. Nie jesteśmy zobowiązani do (1) zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) wypłaty odszkodowania za wszelkie komentarze; lub (3) odpowiedzi na wszelkie komentarze.
Możemy,ale nie jesteśmy zobowiązani, edytować, edytować lub usuwać Treści, które według naszego wyłącznego uznania określamy jako nielegalne, obraźliwe, grożące, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niepożądane lub naruszające własność intelektualną którejkolwiek ze stron lub niniejsze Warunki korzystania z usługi.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, tożsamości lub innych praw osobistych lub majątkowych. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób nielegalnych, obraźliwych lub nieprzyzwoitych materiałów, ani zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie usługi lub powiązanej witryny. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż ty lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

SEKCJA 10-DANE OSOBOWE
Udostępnianie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej polityce prywatności,

SEKCJA 11-BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA
Czasami na naszej stronie internetowej lub w Serwisie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do produktu opisy, ceny, promocje, oferty, koszty wysyłki produktów, czas dostawy i dostępność. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po przesłaniu zamówienia).
Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub aktualizacji zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna być traktowana jako wskazanie, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

SEKCJA 12-ZABRONIONE UŻYCIE
Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania z usługi, użytkownik nie może korzystać z witryny ani jej zawartości: (a) w jakimkolwiek nielegalnym celu; (b) nakłaniać innych do popełnienia lub udziału w jakichkolwiek nielegalnych działaniach; (c) naruszać wszelkie międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, Przepisy, Przepisy lub lokalne przepisy; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękać, obrażać, obrażać, szkodzić, zniesławiać, zniesławiać, poniżać, dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) dostarczania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) pobierania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) W celu gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) w celu wysyłania spamu, phishingu, Pharma, pretekstu, pająka, skanowania lub czyszczenia; (j) W bezpieczeństwa Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej z nim strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania korzystania z usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

SEKCJA 13-WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki wynikające z korzystania z usługi będą dokładne lub wiarygodne.
Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystasz lub nie możesz korzystać z usługi na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) są dostarczane "w stanie, w jakim są" i "w miarę dostępności" do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji LUB WARUNKÓW jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałość, własność i nienaruszalność.
W żadnym wypadku SilikonForms, nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utratę zysków, utratę zysków, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub podobne szkody, niezależnie od tego, czy są one oparte na umowie, czynu niedozwolonym (w tym zaniedbaniu), wynikających z korzystania przez Użytkownika z jakiejkolwiek usługi lub jakichkolwiek produktów zakupionych za pomocą usługi lub z jakichkolwiek innych roszczeń w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem przez użytkownika z usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi, wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek Treści lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek Treści (lub produktu) hostowanej, udostępnianej lub w inny sposób dostępnej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zgłoszono ich możliwość. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody pośrednie lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.
SEKCJA 14-ZWROT KOSZTÓW
Odszkodowań użytkownik zgadza się zabezpieczyć, chronić i chronić SilikonForms i naszą spółkę dominującą, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub roszczeniami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z naruszeniem przez Użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów lub w wyniku tego obejmują one poprzez odniesienie lub naruszenie przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.
SEKCJA 15-PODZIELNOŚĆ
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie jest jednak wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za odrębną od niniejszych Warunków świadczenia usług, takie określenie nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16-WYPOWIEDZENIE
Zobowiązania i odpowiedzialność stron, które powstały przed datą rozwiązania Umowy, pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy do wszystkich celów.
Niniejsze Warunki korzystania z usługi obowiązują do momentu ich rozwiązania przez Ciebie lub nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania z usługi w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny.
Jeśli w naszej wyłącznej opinii nie zastosujesz się lub podejrzewamy, że nie spełniłeś żadnego warunku lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać tę Umowę w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, a będziesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne przed datą rozwiązania włącznie; i/lub w związku z tym może odmówić Ci dostępu do naszych usług (lub jakiejkolwiek ich części).

SEKCJA 17-CAŁA UMOWA
Niewykonanie lub wyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejsze Warunki korzystania z usługi oraz wszelkie zasady lub zasady działania zamieszczone przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do usługi stanowią pełną umowę i zrozumienie między tobą a nami i regulują korzystanie z usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i oferty, ustne lub pisemne, między tobą a nami (w tym: ale nie ograniczając się do poprzednich wersji Warunków korzystania z usługi).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków korzystania z usługi nie mogą być interpretowane przeciwko stronie redakcyjnej.

SEKCJA 18-PRZEPISY PRAWNE
Niniejsze Warunki Świadczenia Usług oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Państwu usługi, podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim.

SEKCJA 19-ZMIANY W WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG
Możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach korzystania z usługi oznacza akceptację tych zmian.
SEKCJA 20-INFORMACJE KONTAKTOWE
Pytania dotyczące warunków świadczenia usług należy kierować na adres sillikonforms@gmail.com.
Nasze dane kontaktowe znajdują się poniżej:

Dane firmy

Nazwa: Silikonforms Aliaksandr Ihnatovich
Nazwa skrócona: Silikonforms
NIP:5423467096
REGON:525064663
E-mail:sillikonforms@gm